Välkommen till Textpiloterna!

Textpiloterna är en ideell förening vars syfte är att skapa gränsöverskridande språk-, läs- och skrivmöten. Föreningen bildades den 30 maj 2016 i Stockholm och är politiskt och religiöst obunden.

Vi har verksamhet främst i Stockholmsområdet.