Pristagare

Läsplogen delades ut för första gången den 23 april 2021 och kommer att utdelas till och med 2025.

2024: Miyase Atay och Linn Ibrahim från Enbacksskolan samt Khadija Hassan Abdi, Aisha Mohamed Hassan, Mojib Sayeedi och Hadi Asghar från Elinsborgsskolan.

Miyase Atay i årskurs 7 på Enbacksskolan.

Miyase Atay läste böcker på en förskola, för familjens vänner och för yngre elever i Enbacksskolan. Hon ordnade läsutmaning över lovet, gjorde miniböcker om vikten av läsning och drev utebibliotek för fritisbarnen under hela sportlovet. Miyase Atay fick 3500 kronor.

Juryns motivering:

Till Miyase Atay som med en bred palett i sin läsfrämjarinsats varit en en uppfinningsrik och uthållig urkraft och som samtidigt visat att också den som arbetar ensam gör väl i att ta hjälp av andra.

Hadi Asghar, Mojib Sayeedi, Aisha Mohamed Hassan och Khadija Hassan Abdi i årskurs 5 på Elingsborgsskolan.

Hadi Asghar, Mojib Sayeedi, Aisha Mohamed Hassan och Khadija Hassan Abdi läste böcker för barnen på en förskola. De fick 1000 kronor tillsammans.

Juryns motivering:

Till Hadi Asghar, Mojib Sayeedi, Aisha Mohamed Hassan och Khadija Hassan Abdi som modigt har övervunnit nervositetens pirr för att som läsande förebilder skapa ett lustfyllt möte med böcker och läsning.

Linn Ibrahim i årskurs 6 på Enbacksskolan.

Linn Ibrahim gjorde en utställning på temat gaming i skolbiblioteket och bokpratade om soloäventyr för årskurs 3. Linn Ibrahim fick 500 kronor.

Juryns motivering:

Till Linn Ibrahim som kommer tillbaka år efter år med nya vägar att dela med sig av sin passion för berättelsernas värld och visar sann läsfrämjarentusiasm.

2023: Förskoleklassen på Hjulsta grundskola samt Lilia Mia Anouti med en klasskamrat från årskurs 6 på Enbacksskolan.

Förskoleklassen på Hjulsta grundskola

Eleverna i förskoleklassen besökte en förskola där de högläste en bok och spelade improvisationsteater för barnen. Förskoleklassen fick 1000 kronor.

Juryns motivering:

För ett teamarbete utöver det vanliga som visar att också de yngsta på ett kreativt och lustfyllt sätt kan väcka läslust. Heja förskoleklassen!

Lilia Mia Anouti i årskurs 6 på Enbacksskolan.

Lilia Mia Anouti och en klasskamrat från årskurs 6 på Enbacksskolan fick 2 000 kronor var för att de läst högt för yngre elever, gjort egna miniböcker om vikten av läsning, ordnat lästävling över lovet samt högläst på en förskola.

Juryns motivering:

För ett inspirerande arbete genomsyrat av engagemang, uppfinningsrikedom och uthållighet, där en kreativ förståelse av läsfrämjande lett till en bredd av aktiviteter för både skola och hem.

2022: Noor Pasafkand och Aisha Mohamed Abdulkadir på Hjulsta grundskola samt Yusra Imam och Mikal Brhane Okbay på Enbacksskolan

Noor Pasafkand och Aisha Mohamed Abdulkadir i årskurs 4 på Hjulsta grundskola.

Noor Pasafkand och Aisha Mohamed Abdulkadir gjorde affischer med boktips och budskapet ”Läs en bok – bli klok” samt delade ut bokmärken till elever som hade läst någon av de fyra utvalda böckerna. De ordnade också högläsning för yngre elever.

Juryns motivering:

Noor Pasafkand och Aisha Mohamed Abdulkadir i årskurs 4 på Hjulsta grundskola tilldelas Läsplogen 2022 för ett projekt som visar hur läsfrämjande arbete kan börja i den egna läsupplevelsen, och där uthålligt engagemang och driv skapat intresse hos andra och dragit nya läsare in i bokens värld.

Mikal Brhane Okbay och Yusra Imam i årskurs 5 på Enbacksskolan.

Yusra Imam och Mikal Brhane Okbay valde ut böcker för olika årskurser och gjorde en egen skyltning i skolbiblioteket. De gjorde även affischer, läste högt för yngre elever på sina lunchraster, tillverkade egna böcker och gjorde en tipsrunda.

Juryns motivering:

Yusra Imam och Mikal Brhane Okbay i årskurs 5 på Enbacksskolan tilldelas Läsplogen 2022  för ett mycket ambitiöst projekt som tar in många olika aspekter av läsfrämjande – allt från högläsning till tipsrunda, som riktar sig till olika målgrupper med fokus på olika genrer, med interaktivitet, fantasi, och läsning både ute och inne. Juryn tänker på en bläckfisk: ett otroligt klokt djur med många och långa armar som fångar in läsaren i läsningens magi.

2021: Poesipiloterna och Elinsborgsskolans biblioteksråd

Poesipiloterna Rayan Imam, Saber Ibrahim, Khalid Ali Dahir och Ali Mohamed från årskurs 8 i Enbacksskolan.

De fyra poesipiloterna Saber Ibrahim, Khalid Ali Dahir, Rayan Imam och Ali Mohamed läste Mona Monasars diktsamling ”Modersmål” och framförde sedan dikterna för yngre elever på Enbacksskolan, pratade om poesi och blev läsande förebilder.

Juryns motivering:

Saber Ibrahim, Khalid Ali Dahir, Rayan Imam och Ali Mohamed i årskurs 8 på Enbacksskolan tilldelas Läsplogen 2021 för ett finstämt och passionerat delande av egna läsupplevelser. Genom att våga stiga fram och läsa poesi, samtala om dikt och skapa relationer genom litteratur har ni blivit läsande förebilder. 

Elinsborgsskolans biblioteksråd.

På Elinsborgsskolan engagerades under några veckor hela skolan i läsning tack vare biblioteksrådets projekt Väck läsaren. Klasserna valde egna aktiviteter – allt från att skapa en mysig läshörna eller klassrumsbibliotek till att läsa högt för syskon, föräldrar eller gosedjur. Dessutom dansade hela skolan bokdans. 

Juryns motivering:

Elinsborgsskolans biblioteksråd tilldelas Läsplogen 2021 för ett läsfrämjande arbete som sträcker sig över både det stora och det lilla, med en mångfald av uttryck och en gemensam glädje i litteraturen. Alla vill väl dansa bokdans! 

Vill du delta i Läsplogen? Läs mer om priset här.