Styrelse och valberedning

Textpiloternas styrelse består av Cilla Dalén, Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter.
Från vänster: Cilla Dalén, Annelie Drewsen och Katarina Lycken Rüter. På bilden saknas Ulla Sporrner och Lena Moser.

Styrelsen för föreningen Textpiloterna består under verksamhetsåret 2023 av:

Katarina Lycken Rüter, ordförande

Cilla Dalén, kassör

Annelie Drewsen, sekreterare

Ulla Sporrner, ledamot

Lena Moser, ledamot.

Valberedning är Bengt-Erik Engholm.