Läsplogen

Vad är läsplogen?

Läsplogen är ett pris för läsfrämjande i närområdet som kan gå till elever på grundskolor i Tensta, det vill säga Elinsborgsskolan, Enbacksskolan, Gullingeskolan och Hjulsta grundskola. Priset delas ut av den ideella föreningen Textpiloterna.

Syftet med priset är att uppmuntra elever att använda sin kreativitet för att bidra till ett läsande Tensta. Bidrag kan lämnas in av enskilda elever, klasser, fritidshemsgrupper eller andra konstellationer av barn och ungdomar från nämnda skolor.

Prissumman är 5 000 kronor och årets pristagare tillkännages i anslutning till Världsbokdagen som firas 23 april.

Priset möjliggörs genom en donation från Cilla Dalén. Hon har länge arbetat som skolbibliotekarie i området, först på Hjulsta grundskola och sedan på Enbacksskolan. När hennes arbete uppmärksammades med Ingvar Lundbergpriset valde hon att avsätta en del av prissumman för att skapa ett pris till barn och ungdomar. Läsplogen kommer att delas ut 2021–2025. 

Läsning skapar möjligheter!  

Läsning skapar möjligheter för oss själva, för vi kan genom det vi läser få uppleva och lära oss nya saker. Vi kan ha roligt, bli livrädda, uppleva äventyr, få tröst och samtidigt bli lite klokare. 

Läsningen är också viktigt för hela samhället, för oss alla tillsammans, eftersom det vi läser om och upplever genom böcker kan ge oss nya idéer om hur vi vill att vårt samhälle ska se ut. 

Läsning är betydelsefullt, och därför är den som jobbar för att andra ska kunna, vilja och våga läsa en verkligt betydelsefull person! 

Visst vill du vara en betydelsefull person, och ensam eller tillsammans med andra bidra till att fler blir läsare? Var med i Läsplogen, där ALLA insatser och bidrag är viktiga!

Vill du vara med?

Om läsning och läsfrämjande

Juryn

2023 års jury består av Yonis Egag, familjebehandlare i Rinkeby-Kista och fotbollsspelare i Som United, Bengt-Erik Engholm, författare och Katarina Lycken Rüter, representant för Textpiloterna.

Yonis Egag, familjebehandlare och fotbollsspelare.

Bengt-Erik Engholm, författare.

Foto: Ida Halling

Katarina Lycken Rüter, ordförande i Textpiloterna.

Foto: Harald Tydén

Vad är en läsplog?