Vad är en Läsplog?

En plog är ett redskap som bonden använder, men ordet används också för att beskriva fåglars sätt att flyga i V-form. Båda betydelserna passar bra för att beskriva vad läsfrämjande är. Därför heter Textpiloternas pris för läsfrämjande just Läsplogen!

Förbereda för läsning

Bonden använder plogen för att förbereda jorden, så att grönsakerna eller säden ska växa bra. Läsfrämjande arbete liknar plogning, eftersom du som läsfrämjar försöker få läsningen att ta fart. 

Bondens plog tar bort hinder som ogräs och stenar i marken, så att det växer bättre i jorden. Du som är läsfrämjare kan hjälpa till att ta bort hinder för läsningen. Du blir en plog som förbereder för läsning – en läsplog! 

Klara mer tillsammans 

När fåglar ska flyga långt tillsammans bildar de en plog i luften, alltså den V-form som du kan se uppe i himlen. Plogen gör det lättare för fåglarna att flyga, eftersom V-formen minskar luftmotståndet. Tillsammans orkar fåglarna flyga längre än de hade klarat ensamma. 

Det tyngsta arbetet gör fågeln som flyger först. Därför byter fåglarna ofta plats med varandra, och hjälps åt att leda plogen. Så kan man också tänka med läsfrämjande. Om vi jobbar ihop kan vi komma riktigt långt. Vi kan också turas om att vara den som leder arbetet och visar vägen. Tillsammans kan vi bilda en effektiv plogform – en läsplog! 

En plats som plogats länge

Sist men inte minst delas priset ut i Tensta. Här har människor bott och brukat jorden i nästan 2000 år. På Järvafältet finns dessutom många olika fågelarter att se. 

Läs mer om Läsplogen

Delta i Läsplogen