När barn läsfrämjar själva – en inspirationsrapport

Vårt läsfrämjarpris Läsplogen fick in så många roliga, smarta och kreativa idéer att vi har sammanställt en inspirationsrapport om barns eget läsfrämjande. Rapporten riktar sig till alla som arbetar med barn och läsning.

Framsidan till rapporten om Läsplogen 2021.

Ur rapporten:
• Elever i årskurs 5 läser för yngre elever: ”Vi fick applåder efter varje lässtund …”
• Utställning om favoritböckerna i skolbiblioteket: ”Vi skötte om utställningen i fyra veckor.”
• Pojkarna som blev poesipiloter: ”Det känns som att vi har blivit förebilder!”
• Utebibliotek, egen sång och bokdans för hela skolan
• Böckerna och författarna som barnen själva lyfter fram

Vad vinner vi på att låta eleverna bli läsfrämjare?
– I media talas det ofta om bristen på läsning, här lyfts i stället läsningen fram – och det behövs! Barn och ungdomar vet kanske bäst vad de behöver för att läsa mer? Deras erfarenheter av sitt och sina vänners liv ger dem insikter som vi vuxna kan ha svårt att tillägna oss, säger Cilla Dalén, skolbibliotekarie och initiativtagare till Läsplogen.

Klicka här för att läsa rapporten!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *